Turi në fabrikë

coating
Elbow
part
stamping
warehouse
welding